Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

10:46
7936 0aa1 500
hahat
10:46
5708 27cd 500
Reposted fromredux redux vialeyrer leyrer
hahat
10:39
Reposted fromFlau Flau
hahat
10:38
Reposted fromFlau Flau
hahat
10:38
Reposted fromFlau Flau
hahat
10:36
6441 9ca2
Lufterfrischer
Reposted fromsommteck sommteck viaborsuk borsuk
hahat
10:36
6437 9da7
Reposted frompapaj papaj viaborsuk borsuk
hahat
10:36
0003 5048 500
Reposted fromZircon Zircon viaborsuk borsuk
10:26
1118 9f90

archiemcphee:

Because sometimes what you need most is an affectionate black cat making friends with a mama rhino and her baby.

[via /r/babyrhinogifs]

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
10:25
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

hahat
10:25
hahat
10:24
hahat
10:24
hahat
10:24
hahat
10:24
10:24
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabatgirl batgirl
hahat
10:23
Reposted fromFlau Flau
hahat
10:21
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viablacktoblack blacktoblack
hahat
10:20
1911 a569 500
Reposted fromkaiee kaiee viablacktoblack blacktoblack
hahat
10:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl