Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

hahat
20:27
Reposted fromFlau Flau
hahat
20:26
8278 7921 500
Reposted fromFlau Flau
hahat
20:21
Reposted fromFlau Flau
hahat
20:20
Reposted fromFlau Flau
hahat
20:20
Identitätskrise
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
hahat
20:18
5060 d0be 500
Reposted fromregcord regcord viaFlau Flau
hahat
20:18
8366 286c 500
Reposted fromfungi fungi viaFlau Flau
hahat
19:46
5344 03f4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabananaapple bananaapple
hahat
19:45
8043 402c 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabananaapple bananaapple
hahat
19:45
7247 13a2 500
Reposted fromfungi fungi viabananaapple bananaapple
hahat
19:45
8650 4a6e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabananaapple bananaapple
hahat
19:45
1301 44f6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viabananaapple bananaapple
hahat
19:44
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabananaapple bananaapple
hahat
19:44
5374 032a 500
hahat
19:44
Reposted fromDennkost Dennkost viabananaapple bananaapple
hahat
19:44
Reposted fromDennkost Dennkost viabananaapple bananaapple
hahat
19:43
Reposted fromFlau Flau

October 24 2018

hahat
15:18
Reposted fromFlau Flau
hahat
15:18
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
hahat
15:17
8778 a727 500
Reposted fromrisky risky viablacktoblack blacktoblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl